Obchodní podmínky

Účast na lekci

Účastník (klient) skupinových lekcí, individuálních lekcí, workshopů a seminářů prohlašuje, že:

  • Je starší 18 let. V případě mladšího věku je nutné navštívit studio se svým zákonným zástupcem.
  • Je psychicky způsobilý a v takovém zdravotním stavu, který mu nebrání nebo ho neomezuje při cvičení. Případná zdravotní omezení klient vždy hlásí lektorce před začátkem lekce. V případě, že lektorka není ze strany klienta o jeho zdravotním stavu informovaná a v důsledku jeho zdravotního omezení se stane jakýkoli úraz, nenese lektorka ani provozovna za to žádnou zodpovědnost.
  • Klient během cvičení dbá pokynů lektorky a provádí cviky v takovém rozsahu a zátěži, které odpovídají jeho celkovým i aktuálním možnostem pohybového aparátu.
  • Vzdává se práva na odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé během doby strávené ve studiu.

Platby za skupinové i individuální lekce a semináře

Jednotlivé vstupy a permanentky je možné platit na recepci studia v hotovosti, kartou (minimální částka 1000 Kč) nebo převodem na bankovní účet.

Vystavení dokladu pro pojišťovnu je samozřejmostí. Všechny podmínky si však zjišťujete sami, na recepci nemáme přehled o tom, kolik a za jakých podmínek různé pojišťovny proplácí účtenky. Mějte také na paměti, že dostanete doklad z pokladního systému, kde sice jsou všechny potřebné údaje, ale není napsané vaše jméno. Nevystavujeme doklady ani na jména rodinných příslušníků. Pokud vaše pojišťovna potřebuje konkrétní údaje, zaplaťte bankovním převodem a bude vám vystavena faktura na jméno (plus předem do emailu zaslat ostatní údaje, které požadujete). 

Rezervace místa na seminářích a víkendových kurzech platí až po zaplacení zálohy ve výši 50 % celkové ceny, pokud není uvedené jinak. Záloha je nevratná, ale můžete si za sebe najít náhradu.

Platnost permanentek

  • všechny permanentky platí 6 měsíců od data, kdy jste je zakoupili, potom jejich životnost vyprší (pokud není v ceníku uvedeno jinak - př. EXPRES balíček, 5vstupové permanentky)
  • přerušení permanentky je možné pouze v případě závažných důvodů jako je úraz nebo nemoc *(Permanentku přerušíme v den, kdy tyhle důvody nahlásíte, do doby, kdy dokončíte lékařem předepsanou rehabilitaci nebo neschopenku. Pozdější přerušení, např. až po vypršení permanentky, bohužel nemůžeme akceptovat.) 
  • koupené permanentky jsou nevratné, ale přenosné

Rezervace lekcí, minimální počet účastníků na lekci a storno

Klient může zrušit rezervaci v systému nejpozději 3 hodin před začátkem. 

Minimální počet účastníků na lekci jsou 4, jinak bude lekce automaticky zrušena. V případě konání lekce nebo semináře s méně účastníky vás budeme informovat emailem nebo SMS v dostatečném předstihu.

Rezervace termínu individuálních lekcí je ve většině případů osobně nebo telefonicky po dohodě s lektorem. V případě přihlášení přes rezervační systém můžete zrušit lekci nejpozději 24 hodin předem.

Storno podmínky zatím zavedeny nejsou. A neradi bychom k nim přistoupili, protože chápeme, že někdy na poslední chvíli vypadne hlídání, zkolabuje doprava nebo vás přemůže nemoc. Nicméně vás žádáme o férové jednání a nezneužívání tohoto zavedeného systému bez sankcí.

Cennosti a GDPR

Klient má možnost vzít si osobní a cenné věci s sebou do cvičebního sálu. Nenechávejte věci v šatně nebo na recepci, vstupní dveře nezamykáme. Provozovatel studia nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené mimo váš vlastní dohled.

Klient přečtením obchodních podmínek a zaplacením vstupného souhlasí s pořizováním foto a video záznamů určených pro reklamní a propagační účely. V případě nesouhlasu tak učiňte před konáním lekce.


Děkujeme za dodržování podmínek.