Kouzlo fascií

15.03.2018

Fascie. Podle klasického anatomického dělení jsou fascie pouze obaly svalů - tzv. povázka. Ale v novějším pojetí je to veškerá pojivová tkáň propletená 3D napříč celým naším tělem. A proč je kolem toho poslední dobou tolik povyku?


Fascie

Fascie se táhnou od konečků prstů na nohách až po temeno hlavy, obalují každou buňku a dávají lidskému tělu jeho tvar.

Z hlediska pohybu a pohybového aparátu mluvíme o myofasciích - obalech svalů, jednotlivých svalových snopců i vláken. Představte si, že na sobě máte oblečený celotělový neoprén. Pokud zatáhnete za látku na svém pravém rameni, látka se natáhne, ale zároveň se stáhne v oblasti vaší levé kyčle.

Naše tělo obsahuje různé segmenty pospojovaných fasciálních sítí (tzv. anatomy trains). Pokud máte tenzi v jedné části segmentu, fascie není elastická a nepohybuje se volně, a proto může způsobit bolest nebo dysfunkci v jiné části těla. 

Fasciální vědění začala využívat spousta pohybových odborníků a škol - Ida Rolf (rolfing), TriggerPointTherapy (www.tptherapy.cz), i různé formy cvičení (fasciální pilates, fasciální jóga aj.). Masáže praktikuje velká řada profesionálních sportovců po celém světě.

Trigger points (spoušťové body)

Jsou změny, které vznikají při narušení harmonie stahu a uvolnění bílkovin - aktinu a myosinu ve svalovém vláknu. Nepostihují celý sval nebo svalovou skupinu, ale jen určitý snopec svalových vláken. Tam nacházíme v různé míře zatuhlé body (uzlíky) se zvýšeným napětím a bolestivostí. Uzlík (= spoušťový bod) vznikne tak, že se bílkoviny ve svalu stáhnou, ale už se nevrátí zpět. 

A čím je to způsobeno? Všechno většinou začíná mechanickým poškozením nebo přetížením. Nejohroženější skupinou jsou aktivní lidé ve věku mezi třiceti a padesáti lety. Přitom zdaleka nemusí podat vrcholový sportovní výkon, aby se to stalo. Každý z nás si může poškodit sval i nečekaným dopadem při běžném skoku, spaním v nesprávné poloze, přílišným nápřahem při odehrání podání při tenise, nevhodným počítačovým nastavením, neuváženým zahradničením.

Trigger pointy vyvolávají ztuhlost a ochablost postižených svalů a limitují plný rozsah pohybu kloubů. Tyto body nezmizí bez použití přímých uvolňovacích technik a snadno mohou přetrvávat ve svalech několik let.

Princip tensegrity

Systém tensegrity nám pomáhá vysvětlit schopnost fasciální sítě poskytovat velkou soudržnou sílu a ještě větší možnost adaptace a flexibility. Umožňuje rovnováhu mezi stabilitou a mobilitou, což jsou dva základní požadavky na pohybový aparát. Systém vzniká využitím jednotlivých pevných složek (kosti, vazy / tyčky stanu) pospojovaných dynamickými spojkami (myofascie / lana stanu), které si drží trvalé přepětí a které zároveň celý systém prostorově vymezují.

Princip hydratace

Uvědomte si, že přibližně dvě třetiny objemu tkáně zaujímá voda. Během působení mechanického zatížení (strečink nebo komprese), je značné množství vody vytlačováno z více zatížených oblastí - představte si to jako zmáčknutí houby. Během následujícího uvolnění se tato oblast opět zaplní novou tekutinou.

"Houbovitá" tkáň může postrádat adekvátní hydrataci v oblastech, které nejsou při běžných denních činnostech dosaženy. Pokud něčím (masážní válec/míček) zvnějšku zatížíme fasciální síť v těchto oblastech, dojde k jejich lepší hydrataci.

Techniky myofasciálního uvolnění 

Dobrá zpráva je, že pomocí speciálních technik a masáží dokážeme bolest svalů a bolesti v souvisejících oblastech zmírnit. Navíc tím pomáháme obnovit elasticitu ve svalech a svalový rozsah. Pro uvolnění používáme různé pěnové válce, masážní míčky či tyče.

Masáž neovlivňuje jen svalový aparát, ale pomáhá i předcházet vzniku otoků při úrazech, zvyšuje endorfiny v plazmě, pomáhá k normálnímu návratu žilní krve k srdci a zvýšení metabolismu ve svalech.